HİZMETLERİMİZ
Çinko Baca Dibi

Çatı kontrol (muayene) pencereleri,Çatı fenerleri,alin (Atina) duvarları ve baca dipleri en az 12 numaralı çinkoyla kaplanmalıdır. Yatay yüzey üzerinde en az 10.00 cm. bindirmeli olarak kaplanan çinko sıvasız duvar dibinden döndürülerek 25.00 cm. yüksekliğe kadar çıkartılmalıdır.
Duvar ve baca dibi çinkolamasına ait şekiller aşağıda verilmiştir (Şekil XII.2.). Çinkonun çatı yüzeyi üzerine gelen kenarı yaka ile kenetli birleşim yapılarak baskı altına alınır. Yakanın diğer kenarı çatı yüzeyine çivilenerek tespit edilir. Çinkonun diğer kenarı ise alttaki bitümlü kartonla birlikte döndürülerek duvar derzine girdirilir, 8.00 cm. lik çinko yakayla baskı altına alınıp kancalarla duvara tespit edilir.